Nu krävs krafttag i Ånge

Med anledning av dagens varsel på Posten Nordens enhet i Ånge går jag och Magdalena Flemström, oppositionsråd för Centerpartiet i Ånge.

PRESSMEDDELANDE

Magdalena Flemström (c) och Emil Källström (c): Nu krävs krafttag för Ånge

”Att Posten Norden väljer att lägga ner terminalen i Ånge är naturligtvis ett hårt slag för oss” säger Magdalena Flemström. ”Nu gäller det att vi är offensiva och satsar på nya jobb för Ångeborna.”

”Vi har goda erfarenheter av det varselarbete som har bedrivits runt om i landet under finanskrisen.  Landshövdingen i länet har det lokala och regionala ansvaret att kraftsamla i länet, men också att föra dialog med Regeringskansliet om det visar sig att det behövs extra insatser” säger Emil Källström, ny riksdagsledamot för Centerpartiet i Västernorrland. ”Jag har haft kontakt med Bo Källstrand idag. Länsstyrelsen är med på banan. De har redan kontaktat kommunen och andra aktörer för att se vad vi kan göra.”

”Nu är det också viktigt att vi i kommunen och länet snabbt koncentrerar resurserna och samlar lokala och regionala aktörer som exempelvis Arbetsförmedling, Almi, Komvux och näringsliv för att ta hand om de anställda och coachar till nya jobb” säger Magdalena Flemström. ”Självklart har också Posten ett ansvar för att avvecklingen sker på ett bra sätt för de anställda.”

”Det är viktigt att poängtera att framtiden för Ånge ligger i nya och växande företag.” säger Emil Källström. ”Där tillför nu regeringen två miljarder kronor i den nya fonden Inlandsinnovation för att stärka företagsamheten i Norrland.”

Kontakt:

Magdalena Flemström, 0732742034

Emil Källström, 0733 290 440

Annonser