Norrlands val får inte bara handla om RUT

Idag skriver Ola Nordebo som alltid läsvärt om Norrlands stora utmaning.

Med undantag för några starka kuststäder står Norrland inför mycket svåra utmaningar de närmaste decennierna. Den demografiska utvecklingen, om de statistiska prognoserna om befolkningstal och åldersfördelning slår in, kommer att utsätta välfärdssystemen och de lokala ekonomierna för ett omöjligt tryck.
Arbetskraften kommer inte att räcka till. Arbetsmarknaden kommer att smalna så att inga inflyttande familjer klarar hushållsförsörjningen. Service och utbud kommer inte längre att kunna finansieras. Ägare och investerare kommer i allt mindre utsträckning att ha förankring i regionen. Västerbottningarna kommer att bli fattigare.

De värden och goda förutsättningar som finns på den norrländska landsbygden kommer i ett sådant läge inte längre att väga upp en den negativa befolkningsutvecklingen. För mitt bland alla de resurser som Norrland har i stor rikedom kommer i så fall den allra viktigaste att saknas – människorna.

Det är denna utmaning den norrländska valrörelsen måste handla om.

Om vi som aspirerar på att på olika sätt bli makthavare i Norrland ignorerar denna enorma rosa elefant mitt på bordet, och istället väljer att bara bråka om RUT-avdragets vara eller icke vara, är vi inte värdiga de uppdrag vi eftersträvar.

Jag fortsätter sno Olas text:

Kring de här ödesfrågorna borde den regionala valrörelsen kretsa. Hur kan Norrland knyta an till sina bästa traditioner av att låta olika inflöden utifrån berika varandra och den mottagande bygden? Hur kan Norrland bredda den industri- och råvarubaserade ekonomin med jobb och företagande inom nya, växande tjänstenäringar? Hur kan hämmande administrativa gränser och inomregional misstro övervinnas och Norrland samla sina resurser som en aktör? Hur kan Jantelagen bekämpas och avskaffas, formellt och i praktiken?

Läs hela!

Annonser

One thought on “Norrlands val får inte bara handla om RUT

  1. Alldeles rätt, men vi måste kunna göra två – eller fler – saker samtidigt. En del av lösningen i att bredda näringsliv och arbetsmarknad för en fratid i Norrland är väl bl.a. fler och starkare grenar i ”tjänstesektorn” typ RUT, och ROT och RIT plus en massa annat som inte är avdrag,subventioner eller bidrag. Låt oss hjälpas åt med en argumentation, ett program en kampanj i form av kretslopp, parallellslalom, tandemcykling…

Kommentarer inaktiverade.