M som i minoritetsåterremiss

Julklappsjobben blir nu någon form av vårgåva. Grundtipset förblir tyvärr att sossarna och tjänstemännen inte tar chansen att arbeta fram en mer genomtänkt, långsiktig lösning på frågan om ungdomsarbetslöshet i Örnsköldsvik.

I debatten visade det sig med all tydlighet att vänstermajoriteten inte riktigt vet vad de föreslagit. Det användes minst tre olika definitioner av vilka som ska betraktas som unga, vilken definition man använder.

Jag yrkade på återremiss för att möjliggöra utredning av dessa tre punkter:

  • Hur säkras långsiktigheten i en satsning mot ungdomsarbetslösheten?`
  • Vilka andra aktörer kan involveras i en sådan satsning?
  • Hur kan kommunen ta ett samlat grepp om arbetet mot ungdomsarbetslösheten, kopplat mot Alliansens förslag om lärlingsplatser samt om att prioritera att anställa yngre, till följd av de sänkta arbetsgivaravgifterna?

Tack vare kommunallagens bestämmelser om minoritetsåterremiss, att en tredjedel av kommunfullmäktige kan tvinga fram en sådan, är det nu detta beslut som gäller.

Annonser