Goda nyheter för Norrland

När beslutet att bygga Botniabanan togs, ”glömde” de då styrande att göra hela jobbet. Järnvägssträckningen mellan Sundsvall och Härnösand är så kass att det går snabbare att cykla den biten, förutsatt medvind och nödighet.

Det bästa hade väl varit om vi tagit i tu med detta dag ett efter maktskiftet 2006, men nu föreslås i alla fall en utredning. När vi väl vet vilken sträckning som är den bästa, blir det onekligen lättare att börja bygga.

Inte förrän flaskhalsen mellan Sundsvall och Härnösand öppnats upp, får vi fullständig valuta för de pengar som plöjts ner i Botnia- och Ådalsbanorna.

Annonser