Ett handslag med det civila samhället i Örnsköldsvik

Idag har jag skickat en motion till kommunledningskontoret som handlar om en mycket viktig, men kanske lite mindre sexig, fråga.

Det civila samhället i Örnsköldsvik. Vår stads alla föreningar och organisationer och alla de människor som engagerar sig i, eller påverkas av dessa (vilket är i princip alla). Vad har dessa för spelregler egentligen? Vad ska dessa kunna kräva av kommunen, och tvärtom? Vad får och kan en förening göra?

Detta är ingalunda självklart. För ett år sedan annonserade Kultur- och fritidskontoret stolt att man sjösatte ”Ungdomsdialogen” – ett delaktighetsprojekt för unga. I kommunal regi. Helt oblygt tog man över en arena som organisationer som Vi Unga, UNF eller Unga Örnar hör hemma på, och kan betydligt bättre.

Runt om i landet sker nu en process där man mellan det offentliga och det civila samhället gör överenskommelser, handslag, om roller, förväntningar och krav på respektive part. Detta utifrån insikten att ideella föreningar och organisationer kan spela en stor roll och skapa värden på många områden där kommuner, landsting och stat idag har stort inflytande. Givna områden är ungdomsverksamhet, mottagning av invandrare och anti-mobbningsinsatser, men även inom skola, omsorg och andra kommunala ”kärnuppgifter” kan och bör man spela en viktig roll. Örnsköldsvik borde hänga på denna trend.

En annan sida av myntet, är att Örnsköldsviks civila samhälle bör få drägligare villkor. Vänstermajoriteten har varit duktiga på att skära ner på föreningsbidragen (förutom, förstås, när det gällt de föreningar man själva haft ett gott öga till). Centerpartiet och Alliansen har i alla år prioriterat föreningslivet i våra skuggbudgetar. Detta måste börja smitta av sig på den budget som faktiskt klubbas.

Motionen i sin helhet kan man läsa här.

Annonser