Vad som hände med ”Mats motion”

På allmän begäran (eller i alla fall på en snubbes begäran) rapporterar jag härmed vad som hände med behandlingen av motionen som handlade om att göra det lättare för ideella föreningar att affischera.

Kommunstyrelsens förslag, som blev kommunfullmäktiges beslut, löd:

Kommunfullmäktige bifaller motionens intentioner genom att uppdra till nämnden för teknik och service att utreda behovet av affischering i Örnsköldsviks kommun. Därefter får nämnden för teknik och service ta ställning till de detaljerade förslagen enligt motionen.

Frågan är om detta förnöjer de vänsterelement som hänger i kommentarsfälten här på bloggen?

Annonser

3 thoughts on “Vad som hände med ”Mats motion”

  1. Sara: Lite förklaring kan krävas. Med ”vänsterelement” menar jag kommenteraren Mats som i kommentarsfältet på ett tidigare inlägg ville ha en rapport kring hur vi behandlat frågan. Så det jag undrade var om Mats var nöjd med behandlingen.

    Affischering äger!

Kommentarer inaktiverade.