Raka rör i fullmäktige

Idag är det få frågor som skapar större debatt. Enigheten är stor och debatten frånvarande. Det går snabbt!

Detaljplaneprogrammet för gamla stationsområdet, deltagande i Earth Hour, översiktsplan för Köpmanholmen, ytterligare medel för ombyggnad av Alneskolan och nybyggnad av bro över Nätraån är alla frågor som klubbats igenom i total enighet.

Tidigare har vi dock varit inne på frågor som skapat lite mer diskussion. Diskussionen huruvida kommunens representation ska vara fri från alkohol eller jättefri från alkohol slutade efter en lång debatt med att den fortsättningsvis blir fri från alkohol.

Annonser

2 thoughts on “Raka rör i fullmäktige

  1. Mats: Kul att du frågar =)

    Motionen från Kristdemokraterna handlade om att täppa igen den sista möjligheten kommunstyrelsens ordförande har att i undantagsfall bjuda på alkohol. Nu får hon alltså fortfarande göra det.

Kommentarer inaktiverade.