Fråga från allmänheten!

En fråga är föranmäld under programpunkten allmänhetens frågestund! Soft!

Ska bli kul att se vem det är som frågar, och vad de har för undringar.

Annonser