Norrlands framtid: Hur blev det såhär?

När jag läser om min hemstad Örnsköldsviks historia finner jag en kronologi över entreprenörskap och initiativrikedom. Från sörkörarna, småföretagarna som gjorde sig förmögenheter genom handeln i Stockholm. Via Johan Ödberg, affärsmannen från Ström som byggde sitt imperium och det tidiga 1900-talets handelsmän som tillsammans i företag och föreningar drog igång den unga stadens första telefoni, kollektivtrafik och kultur- och nöjesetablissemang. Till Bröderna Hägglunds, vars entreprenörskap blev det som idag är tre världsföretag.

Mönstret går igen i resten av Norrland. Jag är faschinerad, och har den djupaste respekt för det mod, den vilja och det hårda arbete som måste ha krävts för att bygga upp det Norrland vi känner idag. Vilken nybyggarkänsla som måste rått! Mellan 1870-1905 fördubblade Västernorrlands län sin befolkning. Det var här som jobben och framtidstron fanns.

Med de insikterna ställer jag mig frågan: Hur blev det så här? Hur blev Sveriges och Europas unga, företagsamma landsända den fattiga kusinen från landet? Plågad av utflyttning och minskande befolkning, beroende av ett skatteutjämningssystem som fördelar resurser från andra delar av landet.

Svaret är inte så enkelt som att det krävs mindre folk i skogen eller att de norrländska gruvorna lagt ner. Ett framgångsrikt samhälle måste klara av att skapa nya jobb när de gamla försvinner.

Mitt hittills enda, och smärtsamt ofullständiga, svar är att någonstans längs vägen hände något med verklighetsbeskrivningen.

Någon gång för länge sedan fick någon för sig att lösningen på Norrlands problem var bidrag, nånannanism och stor inblandning av den offentliga sektorn. Statliga och kommunala lösningar är svaret på snart sagt varje problem. Gärna kombinerat med en skattehöjning. Den företagsamhet, det mod och det självförtroende som en gång byggde Norrland kom i skymundan.

Vi som har förstått bättre har inte förmått ta och vinna den debatten. Detta har Norrland lidit av i decennier. Det måste Centerpartiet göra. För Norrlands skull.

Annonser