Norrlands framtid och utveckling

I mitten av juni satt jag på ett x2000 och skrev om Norrlands framtid och Centerpartiets dröm för densamma. Jag utlovade då att återkomma om min egen syn på saken. Detta har tagit betydligt längre tid än förväntat. Det har också blivit betydligt mer text än förväntat.

Resultatet är en liten sammanställning om vad jag tror om Norrland, varför jag tror som jag gör och vad jag tycker borde göras. Alltså vad jag som centerpartist driver idag och kommer att kämpa för framöver.

Första delen kommer idag. Det är en lagom högtravande inledning till en fortsatt högtravavande text. Alla delar kommer eftersom att läggas upp under fliken Norrlands utveckling och framtid i sidhuvudet.

Norrlands framtid och utveckling

Norrland är framtidslandet. Vår del av världen har unika förutsättningar till utveckling och framgång. Idag utnyttjar vi inte våra möjligheter till fullo. De enda som kan ändra på det faktumet är norrlänningarna själva.

Norrland kan bättre. Norrland är värt bättre. Värt ett bättre öde än att sakta men säkert tyna bort, dö sotdöden. Jag vill inte vara den som målar fan på väggen, men fortsätter Norrland på den inslagna vägen är det ingen rolig framtid vi har framför oss. Vi har inte råd att förlora fler decennier, med fortsatt minskande befolkning och tynande utveckling.

Dagens norrländska ledarskap tror inte på norrlänningarnas förmåga och vilja att själva skapa sin egen framtid. Alltför många av våra styrande, som mer eller mindre alla har gemensamt att de är socialdemokrater, förmår inte att höja blicken och tro på en framtid bortom utflyttning och bidragsberoende.

Detta är inte Norrland värdigt. Vi kan åter bli Europas unga, företagsamma region. Där utvecklingen sker, där de galna idéerna och drömmarna sätts i verket.Allt börjar med norrlänningarna själva. Vi måste inse vår förmåga, vår kraft. Att vi med företagsamhet och hårt arbete kan vända skutan. Vi måste också förstå att ingen annan än vi själva kan åstadkomma en förändring. En positiv framtid i Norrland.

Kan en sådan attitydföränding ske, kommer också det jag kämpar för, ett maktskifte och ett liberalare Norrland, komma av sig självt.

Nästa del i denna olidligt spännande följetong kommer framöver, kanske redan imorgon.

Annonser