Läsvärt på Newsmill om SEP

Den gamle DN-kungen Niklas Ekdal skriver om SEP vs. Patria.

Intressant att se vad som händer nu när SEP-historien uppmärksammas alltmer. Men fram tills länsrätten i Stockholm har sagt sitt spelar juridiken en tyngre roll än politiken i denna frågas fortlevnad.

Annonser