Ödets ironi

När jag igår natt satt och skrev om de dåliga argument jag inte vill använda i SEP-diskussionen anade jag föga att näringslivschef Peter Holmqvist skulle täcka in dem alla i sin debattartikel i dagens ÖA.

Säkraste sättet att fullständigt begrava SEP är att krama den till döds.

Annonser