400 varslade

Fuck Patria.

Nyss kom beskedet om hur många jobb som hotas. Uppemot 400 kvalificerade jobb kan försvinna.

Jag håller helt med Anders Rönmark i dagens ledare. Ska vi klara detta måste de bland oss som har de rätta kontakterna jobba tillsammans. De som i detta läge försöker göra detta till en partitaktisk fråga, är också de som bör lastas om SEP läggs ner.

Annonser