SEP: Vad kan en lokalpolitiskt engagerad centerpartist göra, egentligen?

FMV:s beslut som innebär att man väljer bort BAE Systems Hägglunds SEP-plattform till förmån för finska Patria är en besvikelse för alla som bryr sig om och hoppas på en positiv utveckling för Örnsköldsvik. Hägglunds är en stor, kvalificerad arbetsgivare och SEP var och är det stora framtidshoppet, utvecklat tillsammans med och delvis finansierat av Svenska staten.

Nu blev beslutet, som sagt, att köpa in finska fordon istället för Örnsköldsviksproducerade. Man känner i magen att det är ett felaktigt beslut. Frågan är; vad kan man göra, och vilka argument ska man använda?

Problemet är att de flesta argumenten som ”känns” rätt, lätt kan tillbakavisas:

 • SEP är ett bättre fordon. Men är det det? FMV och Försvaret hävdar ju motsatsen? Vad har jag på fötterna när jag hävdar att FMV har valt fel?
 • Sverige måste stödja svensk industri. Här hamnar vi i protektionism som, om man drar resonemanget till sin spets, skulle göra Sverige och Örnsköldsvik mycket, mycket fattigare än vi är idag.
 • Diverse regionalpolitiska/näringspolitiska argument. Men är det verkligen på dessa grunder vi ska fatta försvarsbeslut? Dessa argument känns också mer eller mindre döda efter att ha dragits fram vid varenda regementsnedläggning som genomförts de senaste femton åren.
 • Staten har ju faktiskt pumpat in cirka en miljard i SEP redan. Detta är dock att betrakta som en ”sunk cost”, om man (enligt FMV) inte längre har behov av de specifikationer och krav som SEP uppfyller. Att något kostat pengar tidigare är faktiskt inte, trots att magkänslan säger annat, ett argument för att detsamma ska få kosta mer nu.

Det enda som återstår, som jag anser man kan lägga viss tyngd i, är att upphandlingen inte verkar gått helt okej till. Inside-källor hävdar att förutsättningar ändrats hipp som happ mitt under pågående upphandligsförfarande. Men detta är ju snarast en juridisk fråga, och inget man kan eller bör argumentera politiskt kring.

Jag kan inte försvara den process och det beslut som FMV har hållit på med och kommit fram till. Men en aldrig så stor besvikelse kan inte motivera att man använder svaga eller direkt dåliga argument för sin sak.

Detta är ett dilemma. Man vill liksom göra något, men vet inte vad man skulle kunna göra. Om jag, rent hypotetiskt, hade försvarsminister Sten Tolgfors på tråden. Vad skulle jag säga då?

Annonser

4 thoughts on “SEP: Vad kan en lokalpolitiskt engagerad centerpartist göra, egentligen?

 1. Politiskt borde det finnas mycket att göra om dina partikollegor kryper fram ur sin hålor och drar sin lans för ett korkat beslut! Här är några kommentarer till dina funderingar:
  1. SEP är förstås bättre än Patrias AMV eftersom SEP kravställts av FMV och FM och uppfyller ursprungskraven (före kravlättnaderna) på AWV-fordonet.
  2. Är det inte naturligt att Sverige stöder svensk industri i stället för finsk?
  Speciellt i dessa tider och när vi har en unik möjlighet till att utveckla ny fordonsteknik!
  3. Försvarspolitiken ska förstås inte grundas på regionalpolitik och det är inte det som är frågan. Däremot skulle valet av SEP givit stora regionalpolitiska fördelar som borde vara svåra att negligera!
  4.Den miljard som staten redan spenderat återbetals i form av royalty vid exportförsäljning, precis som tidigare Hägglunds-fordon återbetalat utvecklingskostnaderna!
  Argumenten för att slåss för SEP och näringslivet i Örnsköldsvik är stora! Läs Peter Holmqvist artikel igen!

 2. Lite som jag har kommit fram till

  FÖRUTSÄTTNINGAR

  FMV tog fram krav på en ny plattform SEP (Splitterskyddad Enhets Plattform) för framtidens försvar. Här togs fram hårda krav för att få en så bra plattform som möjligt
  SEP är helt och hållet utvecklat av Hägglunds mot dessa krav.

  Senare gick FMV in och lättade på kraven som ställts för att även andra tillverkare skulle kunna ha en chans att uppfylla dessa krav.

  SEP har den högsta kravuppfyllanden av de konkurrerande fordonen då SEP är konstruerat för att uppfylla de första tuffa kraven som Försvarsmakten ställde. Detta har dock medfört att SEP dras med höga utvecklingskostnader initialt MEN är betydligt billigare över hela livscykeln.

  FMV lätting av kraven för att kunna ”handla på hyllan” gjorde man tyvärr lite för bra. Man sänkte kraven så mycket att en del av fördelarna med SEP försvann. Och vid en upphandlig verkar det vara kraven som gäller.

  SKILLNADER

  FMV skrev 2007 följande om Hägglunds enligt Ekot

  ”endast fordonen från Hägglunds klarar försvarets kvalitetskrav och att de ligger långt före jämförbara alternativ på marknaden. Och det framgår att om andra fordon väljs, då får det konsekvenser som lägre flexibilitet och sämre skyddsnivå för soldaterna.”

  FMV vill inte ställa upp på en intervju av Ekot…
  OBS att AMVn även fanns då.

  Om kraven som ställs inte gäller länge än ett år (nya krav måste ha gått ut till leverantörerna 2008) på en vagn som skall hålla i 30 till 40 år. Då är det något som inte stämmer. Dessutom om inte FMV klarar av att förutse hur hotbilden förändras så radikalt på ett år, hur är hotbilden om ett år till?

  Påståenden finns om att FMV har anpassat kraven till en annan hotbild. Dock är det märkligt att minskydd, manöver förmåga och redundans inte länge är viktigt…

  – SEP är en hel familj med 3 olika bärare (6 hjul, 8 hjul och band) som man sedan sätter olika moduler på. Gör att man senare kan komplettera med andra bärare och använda samma moduler (AMV har en bärare).

  – SEP har avsevärt högre minskydd än AMV, vilket också bekräftas av FMVs utvärdering i upphandlingen
  Dessutom tål t.ex. AMV inte minsprängning pga att transmissionen går sönder, medan SEP kan fortsätta köra även med två hjul bortsprängda. Kan ju vara bra för våra soldater…

  – SEP visade sig med sitt aktiva pansar klara av flera direktträffar av det ryska pansarbrytande vapnet RPG-7.
  En AMV i grundutförande klarar inte träffar av RPG-7 på samma sätt. Tvärtom kan det slutna fordonet förvandlas till en dödsfälla vid en olycklig träff. Patrian kräver tilläggspansar från Israel för att bli hyfsat säker, vilket bland annat Polen har investerat i. Såvitt jag har hört ingår det inte i den svenska affären.

  – SEP har ett krav på att avgaser och kylluft inte får synas på IR.

  – SEP kan byta felande enheter snabbt.
  (Motor byts på 30-minuter)

  – SEP har ett bättre modultänk än AMV.
  Samma moduler fungerar på alla bärare. AMV har bara en bärare…

  – SEP har mindre svängradier än AMV.
  Detta är bra vid körning i svårterräng och stadsmiljö.
  Kravet på fordonets vändradie ökades med 7 meter till 23 meter för att AMV skulle kunna vara med. Detta krav ändrades av FMV enligt Hägglunds under på gående upphandling vilket ej är tillåtet. Även om detta skett före upphandlingen är det ett tydligt bevis på att man har sänkt kraven för våra soldater.

  – SEP familjen kan dessutom vända på en ”50 öring” vid behov (rotera på plats).
  En unik egenskap som bara SEP familjen har.

  – SEP har dubbla motorer. Kan köra vidare om en motor slås ut.
  Här hävdas att underhållskostnader blir högre med två motorer. Men de soldater i fält som blir beskjutna och tappar en motor uppskattar nog att ha en motor till istället för att bli stående och eventuellt dödade. Vilket var anledningen till detta krav ursprungligen.

  – SEP har en installerad eleffekt på 400kW som kan användas till många olika ända mål.
  Förutom att nya vapensystem tenderar att dra mycket kraft är detta värdefullt i krigssituationer eller när andra tillfällen elkraft saknas, för att försörja flygplatser, sjukhus, verkstäder etc.
  Hur hanteras ökade el effekts behov på AMVn 24 volts system?

  – SEP är billigare än AMV om man tar hänsyn till royalty.
  Detta är inte orimligt snarare mycket troligt. Då staten hittills har fått tillbaka 13 miljarder i CV90 fallet och 6 miljarder för bandvagnarna, mer om detta under ekonomi avsnittet.

  – SEP har i framtiden möjligheter till tyst drift med endast el motorer.
  Även annan funktionalitet kan vidareutvecklas enklare efter som denna vagn är upp byggd med en modernare teknik.

  – SEP valdes till Årets stridsfordon 2008” enligt industrikonsulten Frost & Sullivan

  – SEP aktuella för Britterna igen.
  Britterna skall ha höga krav på skydd enligt många tyckare. Hägglunds har fått MYCKET beröm av Britterna för sitt skydd på sina vagnar. Hägglunds har sålt många bandvagnar under lång tid till britterna och skyddet har utvecklats för att möta nya hot.

  För två år sedan var SEP aktuella för britternas FRES upphandling men bedömdes då inte tillräckligt klara. Nu skall upphandlingen göras om, för det var problem med den tänkta leverantören. Nu är SEP klar förutom att SEP inte dög åt det egna landet…

  På Defense Industry Daily lär det stå att den larvbandsförsedda varianten av SEP ska komma att erbjudas framför CV90 när nu britternas ”Specialist Vehicle” upphandling ska avgöras.

  Det kan förklara varför VD för BAE är så upprörd… Får man till en affär i Sverige blir det bra mycket lättare att sälja i UK. Dessutom kan de sedan sälja hjul-SEP när ”Utility Vehicle” varianten ska avgöras om några år.

  Dessutom kan nämnas att AMV inte var med i den ursprungliga FRES upphandlingen pga för låg skyddsnivå. SEP kom med till utvärdering…

  Den ny FRES upphandling som nu Sverige riskerar att missa pga denna ”missade” upphandling ligger vad jag har läst i storleken 200 miljarder…

  Någon har också nämnt att försvaret behöver bandfordon. Hur gör man då?
  Det skulle ju vara smart att använda SEP för då kan man återanvända rollmodulerna. Hur mycket sparar man på att kunna använda samma roll moduler (tid, flexibilitet, logistik, utbildning, pengar)?
  Svår att välja AMV då det bara finns en hjulbärare…

  Patria lär ha gjort reservationer i leveransplanen (vilket var ett skallkrav) och enligt LOU i och med detta vara diskvalificerande. Man skall också veta att den slovenska regeringen vill bryta kontrakten med Patria inte minst på grund av leveransförseningar… Detta kan speciellt noteras eftersom vissa påpekar på att Hägglunds inte kan leverera.

  Vidare är det en massa snack om demo hit och dit. Kan det vara så att den vagn som testas tidigare var en tidigare ”demo”vagn och den som nu är klar för serietillverkning är en annan vagn…
  Det är också intressant att notera att AMVn tydligen skall ändras mera, på skyddssidan var den inte så klar (på hyllan)…

  Sen tror jag absolut att FMV kan skriva avtal som hanterar att en produkt skall vara korrekt vid leverans.

  EKONOMI

  En order på minst 2,6 miljarder läggs i utlandet.
  En miljard i satsade utvecklings pengar kastas bort (plus 6-700 miljoner som BAE har satsat).
  1,7 miljarder i royaltys missas (återbetalningen plus vinst) av ovanstående
  10-200 miljarder (uppskattning) missas i order till FRES.

  Vad har Hägglunds hittills exporterat?

  CV90 för 21,7 miljarder (till 5 länder).

  Bandvagnar för 17,6 miljarder (till 42 länder)

  Hägglunds har återbetalt alla ”bidrag till den skyddade verkstaden” OCH det Svenska ordervärdet med råge!
  För CV90 rör det sig om 110% och för bandvagnar 170%.
  Sverige har alltså köpt vagnar tidigare och fått tillbaka HELA köpesumman och dessutom gjort en vinst. När gör staten så bra affärer annars?
  Källa Säkerhets- och försvarsföretagen.

  Denna industri skall nu tvingas att lägga ned för att FMV ändrar sina krav…
  FMV verkar ha grundat sitt beslut på den initiala kostnaden och missat till de royaltyintäkter som ytterligare försäljning av SEP skulle ge.
  Vilket kunde höras på Eko nyheterna

  Anders Carell (FMV) påstår att Häggluns inte lämnat in något dokument om åtaganden om royaltyn i sin offert. Ändrar sig sedan när ekot på pekat att man har läst dokumentet.

  FMV har också tidigare varit överens med Hägglunds att SEP har export potential.

  Vad kostar det att vi tappar 1000 tals jobb för arbetare och ingenjörer istället för at få nya jobb.
  Jag vet inte totalt kostnaden (men vi räknar lågt) på bara 2000 jobb och att kostnaden för varje gubbe är 600 000kr så har vi kostnad på 1,2 miljarder per år. (Det här kan säkert någon samhällsekonom göra bättre). Poängen är att vi får folk som går ut i arbetslöshet (a-kassa, socialbidrag) istället för att folk anställs, och detta i en tid av hög allmän arbetslöshet.
  Detta är kostnader förutom missade export inkomster.

  Och de som förfasar sig över att det är protektionism att köpa Svenskt så är det HELT fel!! Om man ska vara riktigt marknadsekonomiskt renlärlig så ska en affär bära ALLA sina kostnader. Dvs om den orsaker en arbetslöshet för staten i detta fallet så ska det också vägas in i kalkylen, HELT enligt marknadsekonomiska lagar.

  Det här handlar om vi SVENSKARS miljarder inte någon annans pengar.

  FRAMTID
  Effekten av FMVs upphandling blir att den militära fordonsutvecklingen läggs ned i Sverige enligt BAE ledning.

  Detta är ganska naturligt då först FMV kravställer ett ”perfekt” fordon som man sedan inte köper. BAE har här lagt ned ca 6-700 miljoner på att ta fram detta fordon, vem skulle inte bli förbannad?
  Sverige tappar på detta sätt en ledande export industri inom området. Där vi har haft stora möjligheter att ta hem orders till bland annat FRES i England.

  POLITIK
  Statsministern skrev i julas att vi skulle köpa svenskt, men Sten Tolgfors vill inte ”snedvrida konkurrensen” utan ”villkoren ska vara rättvisa och förutsägbara”. Har villkoren varit rättvisa och förutsägbara vid den senaste upphandlingen?

  Kravet att köpa från hyllan, var det som styrde att kraven fick sänkas så kraftigt?
  Har verkligen hot bilden förändras så snabbt (ett år)? Behövs det inget skydd mot minor längre? Osv.
  Om detta är sant så har någon varit dålig på att titta i kristallkulan. Någon som skall vara vårt lands experter på området. Jag vill inte tro att krigsmakten skulle vara så dåliga på att förutse framtiden utan skälet måste vara något annat.

  Finland köpte inte JAS och JAS blir i vissa fall jämförda med plan som inte finns i verkligheten och förlorar dessutom mot dessa eller också förlorar dom mot gamla plan. Vad är sådant? Politik.
  Hur har den perfekta upphandlingen fungerat här. Är andra länder opartiska?

  Av ideologiska skäl så borde inte denna affär vara möjlig!?!
  Patria ägs av den finländska staten, vilket bevisligen också är inblandad i mutaffärer rörande just denna typ av fordon i Slovenien.
  Ja, jag vet att BAE tidigare har varit i blåsväder, men under senare tid skärpt sig (eller också betalade dom för lite… OBS ironi).

  SAMMANTAGET
  Detta leder nu till att man inte får den bästa plattformen, man har kastat bort våra skattepengar och Sverige riskerar att missa stora utlandsorder. Dessutom satsar man i och med detta åtskilliga miljarder utomlands och 1000 talsjobb riskeras att försvinna här.

  Det viktigaste är dock att felet rättas till och att det inte blir för mycket politik i det hela.

  Tänk på våra soldater! Det är dom som behöver detta.
  Det gjorde FMV när dom tog fram dom ursprungliga kraven.

  Välj SEP: för att den är bäst, för våra soldaters skull, för Sverige, för jobben

  Till sist tänk på vad Reinfeldt sa till oss i jul köp SVENSKT

 3. Från webben

  Varför välja SEP?

  Man ska inte köpa SEP i första hand för att stödja svensk industri eller minska arbetslösheten. Man ska köpa SEP för att det är ett mycket bättre och billigare fordonssystem.
  Anledningen till att SEP anses dyr, när den i värkligheten är billigare än konkurrerande fordon är att FMV tagit med NRE kostnad, dvs utvecklingskostnaden i priset.
  AMV, 113 fordon 2,6 miljarder = 23 miljoner st.
  SEP, 113 fordon 3,6 miljarder, varvid en extra miljard i NRE(Elhybrid drivlina)räknas med i detta belopp, dvs 113 SEP = 2,6 miljarder, 23 miljoner st. Detta är den initsiella kostnaden, vilket är högt pga SEPs modulsystem, men vilket gör att det i slutändan när man har de olika varianterna får ett mycket billigare system på sikt.
  Det säjs även att SEP förlorade på prestanda, detta är helt fantastiskt påstående som är 100% felaktigt. Jag kan ta det absolut viktigaste egenskaperna och jämföra:

  Skydd:
  AMV klarar STANAG 3a/b och som option 4a/b innan fordonet når maxvikt, men drivlinan ligger helt öppen vilket påpekats tidigare. SEP klarar STANAG 4a/b i standardutförande och har pga sin låga vikt möjlighet att öka över nu satta STANAG normer till 12 resp 15 kg mina.
  SEP kan utrustas med div olika RPG-7 skydd, bla aktiva och elektriska som slår ut mot kommande projektiler. Se tex film på youtube.
  SEP skyddar viktiga komponenter i drivlinan för att fordonet skall kunna framföras bort från en minsprängning följt av ett bakhåll. AMV har inga skydd för för tex drivlina.

  Mobilitet:
  AMV har svängradie på 23m, SEP 16m, detta var ett av de krav FMV drev mkt hårt och sedan släppte på. Just svängradie har varit ett mycket stort problem i Irak bla när dessa fordon inte kan följa vanlig stadskörning utan måste stanna och ta om. Mycket farligt pga tiden i hotområde ökar och ett stillastående fordon är mycket lätta att träffa.
  SEP har också pga detta den sk pivotsvängen vilket gör att den kan göra en 180° på fläcken vilken skall användas i sådana miljöer där hot plötsligt uppenbarar sig framför fordonet.
  SEP har Nivåreglering för minsäkert läge vilket ökar den redan extremt höga markfrigången till ca 700 mm!!
  SEP har längre fjädringsväg vilket ger bättre framkomlighet.
  SEP har 4ton lägre vikt med samma skydd och utrustning.
  SEP är 1,5 m kortare.

  Lastkapacitet:
  SEP väger utan last och skydd ca 12ton, AMV 16 ton. detta betyder att SEP kan ha 4 ton mer i lastvikt och skydd vilket nämnts tidigare. Detta gör att med samma skydd och utrustning kommer fordonet alltså att väga 4 ton mindre vilket ger betydligt lägre bränsleförbrukning, mycket bättre framkomlighet, bättre komfort, högre hastighet, mindre slitage, mm.
  I Irak och Afghanistan där man kör på mjuka underlag som sand och sten kommer vikten att vara avgörande för framkomligheten. SEP kommer att göra ett mycket bättre jobb där, och i liknade miljöer.
  Jag hoppas alla förstår att det FMV och regeringen gör just nu är att de väljer kortsiktigt sparande som kommer att ge döda och lemlästade svenska soldater eller ett Bra fordonsystem för framtiden som kostar lite mer i initialskedet.

 4. Tack Erik för två mycket intressanta och uttömmande kommentarer. Pushar lite för dem på bloggen också.

  Det känns som att ett gäng hundar ligger begravna i denna soppa. Just nu är det dock juridiken som måste få spela sin roll.

Kommentarer inaktiverade.