Korta kommentarer

ÖA har idag uppföljning om kommunens lokalkostnader. Artikeln tar dock bara upp skollokalerna. Motionen handlar om samtliga kommunens lokaler.

Barn- och utbildningsförvaltningens fastighetsansvarige Helena Sandström-Plogander tycker att marknadsmässiga hyror vore ett nollsummespel. Självklart är det det, för kommunen som helhet. Grejen är att marknadsmässiga hyror vore rättvisande och allokera kommunens resurser där de är mest effektiva, på ekonomspråk.

Anders Rönmark skriver idag neggigt om kommunaliserad polis.

Snackar vi all polisiär verksamhet, håller jag med honom. Grov, organiserad brottslighet bekämpas inte bäst på kommunal nivå. Där är snarare den europeiska nivån vettigare, i vissa fall.

Jag vidhåller dock, liksom Bloggen Bent, att ordningspolisen bör vara en kommunal kompetens. En förbannad bredbybo ska kunna ställa någon till svars för att hans polisstation läggs ner. Det kan hon eller han i praktiken inte idag. Ansvaret är anonymt och långt borta.

Annonser