Tragiskt beslut av polisstyrelsen

Inom kort kommer det bara finnas en polisstation i hela Örnsköldsviks kommun. Detta gäller alltså en yta som är dubbelt så stor som Blekinge. Detta är innebörden av det beslut som polisstyrelsen fattade idag.

Detta hade aldrig hänt om ansvaret för dessa polisstationer legat på kommunen. Idag är det populärt att snacka om välfärdens kärna, och att man ska freda denna från neddragningar. Vad är mer i kärnan av välfärden än att trygga medborgarnas fysiska säkerhet? Värna allas rätt att slippa bli utsatt för brott?

När frågan om landsbygdspolisstationernas eventuella nedläggning först kom upp skrev jag den här bloggposten, som är lika aktuell idag:

Det är helt enkelt förkastligt. Nedläggningsplanerna har knappast sin grund i att dessa till ytan gigantiska områden är fredliga frizoner där lejon och lamm kramas och inga är dumma med varandra. Istället är det faktiskt så att det flyttar in en del skumma typer, lockade av avsides hus som kostar ingenting.

Vi som bryr oss om Örnsköldsvik och dess invånare kan inte acceptera detta förslag. Drivs det trots allt igenom av Polisstyrelsen i Västernorrland vill jag se en ansökan om att göra Örnsköldsvik till testkommun för lokal ordningspolis.

Annonser