Örnsköldsviks kommunfullmäktige blir roligare, tillgängligare och mer inkluderande (?)

När jag var nyinvald i kommunfullmäktige sa jag i ÖA nåt liknande som: ”Jag ska lägga så pass bra förslag så att de går igenom, trots socialdemokraternas egna majoritet.”

Min tid hittills har väl främst gått ut på att vara en painintheass* på sossemajoritetskollektivet, och många förslag har jag redan på förhand med säkerhet vetat att de aldrig skulle gå igenom. Men mellan varven har jag faktiskt fått några bifall på yrkanden och motioner.

Kommande fullmäktige verkar bli en sådan gång. Min motion (läs här) om att göra kommunfullmäktiges sammanträden mer tillgängliga och intressanta är uppe för behandling, tillsammans med en motion från Lars Eidenvall som syftar till samma sak, men som föreslår andra lösningar.

Det jag föreslår är dels att tidigarelägga mötena (redan fixat), införa allmänhetens frågestund som stående inslag (föreslås bifallas, tack Dan Olsson) och att bestämma exakt när extra intressanta punkter ska behandlas och göra reklam för detta (typ: ”Måndag 18.00, fullmäktigesalen, kom och se när Sekab diskuteras i skarpt läge inför beslut!!). Den sista punkten hävdar man att man redan gör, eftersom medborgarförslagen ofta sätts till fasta klockslag. Men det räcker ju inte (medborgarförslagen är ofta ganska ointressanta för de som inte skrivit dem själva).

Det Lars föreslår är att tillhandahålla verktyg på webben för interaktiv debatt under mötets gång, samt att redovisa densamma på plats i fullmäktigesalen. Det känns spännande, särskilt om man kan kombinera den med webbteve från mötet.

Men dra då lärdomar från webbtevesvängen i vintras. Detta är inget kommunen ska sköta, ens med hjälp av en extern kamerakille. Detta måste marknadsföras av någon som kan sina grejer. Smäll upp webbteve, livebloggande och interaktiv debatt ihop med allehanda.se och Parkskolans medieelever. Det vore nåt!

*Med painintheass menas att lägga kloka, liberala, väl avvägda och framåtsyftande förslag.

Annonser

2 thoughts on “Örnsköldsviks kommunfullmäktige blir roligare, tillgängligare och mer inkluderande (?)

  1. Har ni snabbtranskribering av fullmäktigemötena? Då blir dom tillgängliga för hörselskadade och det är enkelt för medborgare och journalister att fritextsöka i mötet efter vissa ord eller namn som man tycker är intressanta.

Kommentarer inaktiverade.