En gravad hund

Kommunstyrelsens handlingar är alltid intressant läsning. Idag behandlar ett av ärendena den gamla teater- och konserthusstiftelsen som bildades redan 1935. Stiftelsen har varit en följetong i Örnsköldsviks kommun – ända fram tills 1992 då den försvinner i det blå, eller rättare sagt in i kommunens balansräkning.

I juni 2007 interpellerade jag och Magnus Aasa till kommunstyrelsens ordförande om stiftelsen, där vi frågade vad som egentligen hänt med stiftelsen, och hur mycket cash det egentligen fanns i den. Svaret var mycket svävande.

Nu har man dock utrett frågan vidare, och svaret verkar vara att någon 1992 helt enkelt bestämde att vi skulle skita i att hålla igång den där stiftelsen, och pengarna bakade man in i kommunkassan. Ett förfarande som verkar vara misstänkt olagligt. Intressant är också vem som egentligen tog beslutet. Det kanske någon av kommunfullmäktiges veteraner kan svara på?

Länsstyrelsen, som kommunen rådfrågat i ärendet, är ganska säkra på sin sak och föreslår/befaller kommunen att snarast skaka liv i stiftelsen, utse en styrelse och skilja de pengar som rätteligen tillhör stiftelsen. Det vill säga 1992 års notering om 644 144 kronor, med ränta på ränta sedan dess.

Det är dock inte så enkelt heller. Enligt underlaget hade stiftelsen redan 1988 exakt samma summa, 644 144 kronor, till förfogande. Vad hände mellan -88 och -92? År som minst av allt erbjöd nollränta? Skumt…

Annonser