(S)kattehöjning i Örnsköldsvik

Jag vet inte vart jag ska börja någonstans. Att höja skatten i Örnsköldsvik är fel, så fel.

Innan man ens kan börja tala om en skattehöjning måste vi ställa oss frågorna: ”Gör verkligen kommunen allt så effektivt det bara är möjligt?”, ”Gör verkligen kommunen rätt saker” och ”Är allt kommunen gör så viktigt att det rättfärdigar att vi tar ännu mer av Örnsköldsviksbornas pengar för att kunna fortsätta?”

I min bok är svaret nej på alla dessa frågor. Det finns många besparingar ogjorda, inte minst på det politiska maskineriet som skulle kunna kosta mindre och fungera smidigare. Många möten blir det.

Vi har idag en kommun som gör allt, är alla gåvors givare och som sannerligen inte lever efter devisen ”smalare men vassare”. Att upprätthålla detta är inte så viktigt att det berättigar att vi ytterligare konfiskerar Örnsköldsviksbornas pengar.

Annonser