Bonusdiskussioner

Nu har jag varit uppe två vändor i talarstolen och försvarat ett bonussystem i Örnsköldsviks kommun som inte kommer se dagens ljus.

Av de fp som var upp i talarstolen var det bara jag som var positiv till motionen, men centerbänkens stöd och diverse ryggdunkningar visar att jag inte var helt ensam om mina åsikter.

Motargumenten var dels några religiösa besvärjelser om att ordet ”bonus” har en negativ laddning, dels att det var svårt att utforma ett bonussystem som uppmuntrar rätt saker och blir rättvist. Men att någonting är svårt kan aldrig vara ett argument mot att göra det.

Jag är övertygad om att Örnsköldsvik framöver kommer att följa efter de som nu anammar dessa idéer. Men inte idag.

Annonser