Svar publicerat

Idag har ÖA publicerat mitt svar på Tommy Dickens artikel.

Här hittar man det.

Annonser