Mer inför Centerstämman

Bland partistyrelsens förslag till beslut finns skrivningar om att inrätta speciella ”nystartszoner” i områden präglade av hög arbetslöshet och kriminalitet. Även om man inte pekar ut enskilda områden får jag känslan av att man menar områden som Rosengård, Tensta osv. Man ska satsa på entreprenörskap och utbildning, och det talas om riktade bidrag och skattelättnader för företag som etablerar sig.

Det är bra och väl genomtänkta satsningar.

Men idag när jag var ute och sprang vid Karlbergs slott fick jag en uppenbarelse. Det finns fler ställen än våra förorter som behöver ett lyft. Som inte skulle må illa av skattelättnader och är i desperat behov av de frukter ett ökat entreprenörskap kan ge.

När vi lägger så här bra förslag får vi inte glömma landsbygden. Motsvarande ”nystart” som många av förorterna behöver, behövs i lika stor grad på svensk landsbygd. Man måste vara bra blind om man inte ser vad som håller på att hända på stora delar av svensk landsbygd. På många ställen släcker siste man ljuset.

Men lika blind är man om man inte ser potentialen. På svensk landsbygd finns engagemang och driv. Detta måste stöttas, och låtas ta plats.

De enda som kan rädda svensk landsbygd är nuvarande och framtida landsbygdsbor. Men Centerpartiet har en roll att spela och ett ansvar att stötta den utvecklingen. Ingen annan kommer att driva frågan om vi inte gör det.

Därför anser jag att vi snabbt ska utreda och genomdriva motsvarande satsning med nystartszoner på svensk landsbygd.

Annonser
This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.