Ingen bonus i Örnsköldsviks kommun

I oktober 2008 skrev jag en motion om att införa bonus för de anställda i kommunen. Bloggade då om det här, och motionen i sin helhet kan man läsa här.

Sedan dess har det hänt en del. Bonus har ju lyckats bli det kanske mest utskällda begreppet i debatten, och får stå som symbol för den arroganta, självberikande överheten. Jag tror dock fortfarande på ett smart utformat incitamentssystem för alla anställda, inte bara cheferna, inom rimliga ekonomiska gränser.

Det gör inte personaldirektör Bengt Westin eller förhandlingschef Barbro Eriksson. Detta betyder i sin tur med all sannolikhet att även samtliga socialdemokrater i kommunen tycker illa om idén. Så brukar det fungera.

Hur jag vet vad Bengt och Barbro tycker? Jo, de har skrivit det i ett beslutsunderlag till kommunstyrelsens arbetsutskott. Första steget mot att frågan behandlas i fullmäktige. Där det alltså, av allt att döma, kommer bli avslag grande.

De för fram ett enda argument; att kommunen redan tillämpar individuell lönesättning. Det tycker jag är ett dåligt argument. Jag tar gift på att en förkrossande majoritet av de företag, organisationer och kommuner som redan använder sig av bonus även de har individuella löner.

Idén till kommunal bonus snodde jag av sosse- och folkpartistyrda Nynäshamn. De är redan i full gång, och där visar det sig att reformen blivit en succé. På ett av äldreboendena som omfattades av bonussystemet minskade sjukfrånvaron med 18 % och enheten gjorde ett överskott på 750 000. Där ser man vad lite uppskattning (det handlar om ca 3000 kronor per anställd och år) och eget inflytande kan ge. Nu utökar man även och involverar skolan i kommunen.

Men detta är alltså inget för Örnsköldsvik, enligt nuvarande ledning. Det är tråkiga nyheter för de anställda och alla som bor i Örnsköldsvik.

Annonser