Symbolhandlingar

Få vet att Krimkriget (1853-1856) mellan å ena sidan Ryssland och å andra sidan Frankrike, Storbritannien och Osmanska riket hade kunnat få svensk inblandning.

Den svenske kungen, Oscar I, hade gärna velat vara med och spöa ryssen. Han ville dock inte göra det själv, utan försökte få britter och fransmän att gemensamt med svenska trupper slå till mot Ryssland över Östersjön. När man ändå valde att föra krig vid Svarta havet istället för Östersjön klagade den svenske kungen:

Man hade kunnat slå mot Rysslands hjärta, nu slår man mot dess lilltå!

Denna episod påminner en hel del om förd politik idag. När man står inför svåra, ogreppbara problem är det så mycket enklare att tackla dessa genom enkla symbolhandlingar* än verkliga förändringar, förändringar som ofta svider ekonomiskt eller opinionsmässigt. Eller både och.

En sådan grej bloggade jag om under måndagens kommunfullmäktige. Örnsköldsviks kommun vevar igång det gamla miljöpriset Miljörnen. Det är ju liksom både enklare och billigare än att skaffa sig ett ordentligt miljöledningssystem, med ett systematiskt miljöarbete över hela den kommunala organisationen.

Under samma fullmäktigemöte lämnade kristdemokraterna in en motion. De vill att all kommunal representation ska vara alkoholfri.

Till saken hör att den redan är det. Däremot kan kommunstyrelsens ordförande i undantagsfall ta beslut om att göra avsteg från principen. Det är alltså detta lilla svängrum som kd vill täppa till. De erkänner själva i motionen att förslaget handlar om en petitess, och de har de fullständigt rätt i.

Hade kristdemokraterna faktiskt vågat slåss för sitt engagemang i frågan, hade det väl varit naturligare att motionera om fullständigt alkoholförbud i kommunens lokaler (Harry’s, Folkets Park mfl) eller ett stopp på kommunala bidrag till föreningar som säljer kubikmetervis med öl varje gång det är hockeymatch (gissa vilken).

Men eftersom det faktiskt skulle förändra något, och därmed medföra seriöst motstånd, väljer man istället att tafsa på Elvy Söderströms rätt att bjuda hedersgästerna från Murmansk på en Norrlands till maten.

Har inte ryssarna lidit nog, i dessa tingelingtider?

*Det är väl lite väl, att kalla krimkriget med nära 800 000 döda som följd en symbolhandling, men jag hoppas liknelsen gick hem.
Annonser

One thought on “Symbolhandlingar

Kommentarer inaktiverade.