Bokslut 2008 (Sekab)

Nu jäklar. På dagordningen står Bokslut 2008. I verkligheten handlar diskussionen om Sekab. Dan är uppe och talar om vilket otroligt risktagande Sekab är.

Men det vi ska ha i åtanke är att diskussionen vi står inför idag är en stilla vindpust i jämförelse med vad den varit om det blivit aktuellt med nedskrivning av värdet på Sekab. Nu kom revisorerna fram till att det inte är nödvändigt, i alla fall för denna gång.

Örnsköldsviks riskexponering mot Sekab handlar om över 600 miljoner, motsvarande en skattehöjning på 5 kronor.

Annonser