Alliansen fixar en Åsbergstunnel

Moderaterna hade lämnat in en interpellation om partikelutsläppen längs Centralesplanaden. Diskussionen gick snabbt över till den senaste tidens händelser. Planer finns på ett samarbete mellan kommunen och Vägverket för att åstadkomma en E4-tunnel genom Åsberget. Det känns som att det faktiskt blir något denna gång. Planer har funnits de senaste 40 åren.

Under ett nära 100-årigt socialdemokratiskt regeringsinnehav hände ingenting. För Alliansen tog det, om vi går händelserna i förväg, knappt tre år.

Att Åsbergstunneln aldrig har varit så här nära beror enbart på att vår nuvarande regering inte utvecklat samma allergi mot regionalt ansvar som den förra hade.

Annonser