Storjämtland är ingen bra lösning

Ser på allehanda.se att ett gäng företrädare för Region Mitt ”med öppen famn” bjuder in närliggande kommuner till ”Region Mitt – ett naturligt val för medborgare i mellersta Norrland!”

Det är som man brukar säga – med töntiga slogans bygger man ingen region.

Vidare skriver man:

Vi ser gärna att ytterligare kommuner ansluter sig till Region Mitt så att vi närmar oss Region Hallands invånarantal på ca 290 000 invånare

Indirekt erkänner de ju också att detta ynkliga försök till en region som Region Mitt utgör är just det – ynkligt. Nu bjuder man in kommuner, som alla tidigare sagt tydligt nej, till att ingå i en region som närmar sig lilla Hallands storlek! Det är inget annat än pinsamt, och vittnar om mycket dåligt självförtroende.

Här har vi en historisk chans att ena oss i Norrland, att själva ta oss rätten att tillsammans forma Norrlands framtid. Det vore tragiskt om denna möjlighet stjälptes av att några Sundsvalls- och Östersundspolitiker vill skapa ett (litet) Storjämtland.

Jag kan bara hänvisa till det jag skrev på ämnet i förra veckan. Det är, helt objektivt, en bättre lösning.

Annonser