Tuffa tider

Jag stämmer in i Dan Olssons trallande på Per Gessles sommarplåga. Det är inte så roligt i de offentliga finanserna, varken på kommun-, landstings- eller riksnivå.

Inget tillskott till kommunerna blir det heller. Inte i år i alla fall. Eller, det blir inget ytterligare tillskott. Regeringen sänkte ju arbetsgivaravgifterna för unga, något som gav kommunen 11 friska miljoner för 2009.

Det är klart det svider, men jag litar i det här fallet på att regeringen gör rätt. Till skillnad från i integritetsfrågor, har denna regering stenkoll på hur en kris ska tacklas, så här långt. Och det bästa receptet på att allt ska gå åt fanders på riktigt, det är att, som vänsterblocket vill, sprida pengar över allt och alla. Pengar som inte finns.

Än hur mycket det svider, så har lågkonjunkturer en funktion. Örnsköldsvik måste nu, liksom alla andra kommuner och landsting, vända på varenda krona och ifrågasätta allt man gör som kostar pengar. Min förhoppning är att man nu inser att det inte går att ha en kommun som gör allt, jämt. Att man omprövar de horribla stöden till Folkets Park, att man inte slänger sig huvudstupa in i varenda kostnadskrävande kommunalt projekt man hittar, och att man på llvar funderar på hur de kommunala uppgifterna kan skötas effektivare. Jag misstänker att svaret på många håll blir att någon annan än kommunen ska utföra dem. Eller att ingen ska utföra dem alls.

Annonser