Det kunde ha varit Örnsköldsvik

Läser i DN idag att Köpenhamn siktar på att bli världens första klimatneutrala huvudstad. Detta genom att först sänka koldioxidutsläppen så mycket som möjligt själva, och sen kompensera för det kvarvarande genom att investera i vindkraft och regnskog.

De har ju snott min motion från 2006 rakt av!

Nu blev det Köpenhamn som fick rubrikerna istället för Örnsköldsvik. Hade min motion bifallits i sin helhet  hade det dessutom smällt högre: Siktet var inställt på att bli först i världen av alla städer. Inte, av naturliga skäl, bland huvudstäderna.

Annonser