Brakar det loss nu?

Det är som jag sagt tidigare: värderingen av Sekab är en rysare. Och för varje dag som går fram emot marsmötet i kommunfullmäktige blir den allt rysligare.

De kurser jag läser på min utbildning är väldigt bra tajmade med den ekonomiska verkligheten i Örnsköldsviks kommun. När kommunen i höstas betalade totalt 280 miljoner för en hamn under brinnande finanskris handlade en av kurserna om nuvärdesberäkningar, och det visade sig att Örnsköldsviks kommun inte hade så bra koll på skillnaden mellan nuvärde och nettonuvärde (fråga inte).

På tisdag har jag tenta i kursen inledande redovisning. Där får vi läsa om hur försiktighetsprincipen ska råda, och att man hellre ska värdera tillgångar för lågt än för högt.

Det är i Örnsköldsvik konsekvenserna kommer slå, vid en rejäl nerskrivning av värdet. Skellefteå har sitt kraftbolag med pengar i multum, Umeå är dubbelt så stora som oss men har en ägarandel på mindre än en fjärdedel av vår. Risken är uppenbar att nedskrivningen lägger sig på sista raden för att finansieras av skattehöjningar eller neddragningar. Då kommer helt plötsligt talet om att ”Sekab inte kostat en krona” klinga tomt. Detta i värsta tänkbara läge med tanke på konjunktur, skatteintäkter och arbetslöshet.

Annonser