Spana in Vi Ungas senaste kampanj

När jag som osnuten artonåring blev ersättare i Kultur- och fritidsnämnden innebar det att jag var tvungen att söka ledigt var fjärde onsdag för den månatliga sammanträdet. Jag missade ungefär 2 lektioner per tillfälle. Detta var för några av mina gymnasielärare helt oacceptabelt.

Att jag kanske till och med skulle lära mig mer som kommunens yngsta förtroendevalda än på ännu en mattelektion fanns inte i sinnevärlden. Jag struntade i vad de sa, gick på mina möten och lärde mig mer än vad 12 års skolgång lyckades göra.

Många andra tvingas dock välja dock bort sitt ideella engagemang, politiskt eller i andra organisationer, för att de inte kan kombinera det med skolan.

Nu lanserar min favoritorganisation Vi Unga en kampanj för att lyfta just dessa frågor. Den består av ett utskick till landets alla ordföranden i Sveriges kommuners utbildnings-/skolnämnder och ett brev till lärare med engagerade Vi Ungaiter i sina klasser; ”Grattis, du har en engagerad elev

Genom ideellt engagemang lär man sig att tala inför folk, leda ett möte, påverka sin värld och hur samhället fungerar. Det är illa när vissa skolor motarbetar denna lärandeprocess.

Uppdatering: Kolla in vad förbundsordförande Kappelmark skriver om kampanjen.

Annonser