Fullmäktige börjar

Nu kör vi igång. Det blir lite mjukstart med en massa småpunkter innan dagens naturliga höjdpunkt, beslutspunkten om Sekab.

Även flera andra punkter på dagordningen blir dock intressanta, som den om servering av alkohol på Folkets Park och några centermotioner om fler platser i byggprogrammet och om att anställa fler ungdomar.

Fortsättning följer under dagen.

Annonser