Första centermotionen avhandlas

Dan Olsson har skrivit en motion om att tillskapa fler platser på byggprogrammet.

Motionen föreslås bifallas, men jag är lite skeptisk om det faktiskt blir någon tillökning.

Man hänvisar till den ”Regionala yrkeskommittén”, där facket är representerat. Facket har ju ganska liten anledning att vilja tillskapa platser och därmed öka lönekonkurrensen. Och därmed riskera ett system där en byggarbetare med tre års gymnasiestudier och två års arbetslivserfarenhet tjänar mer än en sjuksköterska någonsin kommer ha, oavsett utbildning och ersättning.

Annonser