Bra, Härnösand!

I Härnösand gör man det vi borde göra i Örnsköldsvik, avsossefierar i snabb takt.

Det senaste är att man inför utmaningsrätt:

I praktiken innebär utmaningsrätten en möjlighet för anställda i kommunen, privatpersoner, föreningar eller företag att ta över hela eller delar av en kommunal verksamhet, exempelvis ett äldreboende, för att driva den i en annan regi genom att utmana den ansvariga verksamhetsnämnden i kommunen. Nämnden är då skyldig att pröva utmaningen och om den godkänns så ska verksamheten upphandlas och läggas ut på entreprenad.

Utmaningsrätt är ett medel för att stimulera mer alternativa driftformer av kommunal verksamhet (vilket den politiska majoriteten i Härnösands kommun vill göra) för att uppnå ökad valfrihet för brukarna, lägre kostnader och hög kvalitetsutveckling samt ökad stimulans av lokalt företagande.

(från Jonny Lundins blogg)

I Örnsköldsviks kommunfullmäktige motionerade Alliansen om just detta, men vår status quo-kramande majoritet röstade såklart ner det.

Vi har inte råd att fortsätta med kommunalt monopol på de offentligt finansierade tjänsterna. Det är inte effektivt, och alltså ett slöseri med skattepengar. En avsossefiering av Örnsköldsvik, Norrland och Sverige är livsviktigt om vi ska klara framtidens utmaningar.

Annonser

One thought on “Bra, Härnösand!

Kommentarer inaktiverade.