Sekab på dagordningen

Fick handlingarna till nästa kommunfullmäktigemöte, nästa måndag den 23e, i brevlådan. Som oroväckande punkt 18 på dagordningen står: ”Följande ärende planeras att behandlas vid ett extra kommunstyrelsesammanträde den 23 februari 2009: SEKAB

I och för sig inga nyheter att denna punkt återigen skulle upp, det var ju på håret redan förra mötet. Men man slås ju av bristen på respekt för kommunfullmäktige som beslutsfattande församling. Vi får inget underlag över huvud taget förrän vid sittande möte, och ska sen kanske fatta beslut om att garantera för kommunen enorma belopp, igen. Jag skriver kanske, för jag har ingen aning om vad som döljer sig bakom punkt 18. Och förväntas om en vecka kunna fatta ett klokt, välinformerat beslut.

Om kommunfullmäktige bara ska vara ett transportkompani för vad den lilla kärnan makthavare i kommunen bestämmer, varför ska vi ens träffas?

Annonser