Norrlands framtid

En fråga jag funderat mer och mer kring den senaste tiden är: Vad är egentligen problemet i Norrland?

De saker som rutinmässigt radas upp som Norrlands problem, som utflyttning, arbetslöshet, bidragsberoende, dålig image och sämre självkänsla, är ju egentligen bara effekter av något annat. Grundproblemet är något annat.

För det är väl ingen naturlag som ligger bakom de Norrlands svårigheter? Det måste väl inte vara såhär?

Det problem, det missförhållande, som jag alltid kommer tillbaka till i mina funderingar är brist på makt. Norrland har för lite att säga till om, om Norrland. Det är inte Norrland som beskattar LKAB:s vinster eller avkastningen från vattenkraftverket i Porjus. Det är till stora delar staten, Svenska kyrkan och de stora skogsbolagen som äger Norrlands skogar och drar nytta av dess stora värden.

Samma sak håller nu på att hända med vindkraften. Norrlandskommunerna klappar händer, med all rätt, över de stora investeringarna. Men när snurrorna väl står där hamnar vinsterna utanför Norrlands räckhåll, förutom några ynkliga vaktmästartjänster.

Men kan Norrland räddas, när vi norrlänningarna glatt röstar fram samma centralistiska bidragspolitik som försatt oss i offerrollen, val efter val?

Jag skulle säga att detta är vår landsändas viktigaste politiska fråga. Ändå lyser diskussionen, om vad som egentligen måste göras för att i grunden vända Norrlands utveckling, med sin frånvaro. Det måste vi som bryr oss om Norrland ändra på. Jag passar bollen vidare:

Vad säger Jonas Rask Samuelsson, Dan Olsson, Stefan Lundkvist, Johan Kling, Jonny Lundin, Hanna Wennberg och Erik Hultin om vår landsändas ljusnande framtid?

Annonser