Trehörningsjö går som tåget

För ca två veckor sedan bloggade jag om hur socialdemokratisk centraliseringspolitik utarmar Örnsköldsviks landsbygd.

[Landsbygdsborna] tvingas lägga sitt engagemang på att behålla det man redan har, istället för att låtas satsa framåt och uppåt.

Nu är det ju faktiskt inte bara natta. En hel del av engagemanget och tiden läggs faktiskt på att utveckla hembygden (hur de nu hinner det mellan alla fajter för att kommunen ska hålla tassarna borta från skolor och vägbelysning).

Senaste exemplet är Trehörningsjöborna som nu fått SJ-tågen att stanna i Tre-sjö. En bedrift helt i klass med när Moses delade på Röda havet, att döma av de erfarenheter jag har av den där monopolisten.

Annonser
This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

One thought on “Trehörningsjö går som tåget

  1. Hej Emil, jo jag känner mig lika tacksam, när plattformen blev färdig och tåget stannade just i tid, som Moses måste ha kännt när havet delade sig just precis i tid för att hans folk skulle kunna sätta sig i säkerhet. Jag känner lite tacksamhet mot länsstrafiken också för att de drog in tågtaxin för utan det så hade jag inte fått ändan ur vagn och börjat jobba för att få tåget att stanna. Det är Kairos tillfällen som livet ger. Men mest tacksam är jag mot alla de som hjälpte till att förverkliga plattformsbygget det är sanslöst vilka hjälpsamma människor det finns. Det sorgliga är att krafterna inte räcker till alla strider och utvecklingsprojekt samtidigt så därför behövs ni politiker för att se till att servicen utvecklas istället för avvecklas på landsbygden. Issi -Individinriktad samhällsservice – Inland ett Innovaprojekt ägt av Örnsköldsvikskommun är en sådan resurs som kan bidra till att utveckla byskolorna istället för att avveckla dem. Projektet Innan är ett annat kommunägt projekt som kan bidra till integration, inflyttare, barn till skolan och arbetskraft till industrin i hela kommunen. Att då enskilda förvaltningar i samma kommun i det här fallet skoltjänstemän tillåts jobba med neddragningar som går stick i stäv med ovanstående projekt är ofattbart här behövs din insats.

Kommentarer inaktiverade.