Fel ordning!

Morgondagens fullmäktigesammanträde börjar tre timmar tidigare än tidigare möten gjort. Förklaringen skulle vara att det underlättar för oss förtroendevalda.

Den minnesgoda kanske kommer ihåg att jag i en motion föreslagit bland annat det. Då kan man ju tycka att jag borde vara nöjd. Men det är jag inte.

Att bara ändra på kommunfullmäktiges mötestider förenklar bara för våra heltidspolitiker, förtroendevalda utan arbete och de som har väldigt lätt att få ledigt. För de som har karriärer att tänka på innebär det en försämring. De måste nu ta ledigt en hel dag istället för en halv.

Och den positiva effekt i den lokala demokratin jag ville få fram i min motion uteblir, eftersom de andra förslagen, om att tidsbestämma vissa diskussioner och införa allmänhetens frågestund, inte verkar genomföras.

Annonser
This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.