Varför är det bra att vi blir fler?

Mycket trevliga nyheter.

En intressant sak att fråga sig är; varför är det bra att vi blir fler?

Mina anledningar är att Örnsköldsvik mår bra av nya människor och influenser utifrån. Genom att staden växer får vi in människor som jobbar, förverkligar idéer och drömmar och gör Nolaskogs till en ännu lite bättre plats att leva på.

Även socialdemokraterna verkar ha bestämt sig varför de gillar nettoökningen: Vi får mer bidrag!

Tidningsartiklar ska alltid tas med en nypa salt, men av vad som går att utläsa av Elvy Söderströms uttalanden är det först och främst de ökade bidragen som får S att dra på smilbanden.

Trots århundradets högkonjunktur i ryggen, trots att det ”gått bra för Örnsköldsvik” sedan millennieskiftet, trots ett nära fyrtioårigt socialdemokratiskt maktinnehav är vi beroende av att stockholmare och annat löst folk subventionerar vårt leverne här uppe. Det tycker inte jag är roligt.

Jag ifrågasätter inte att Sverige har ett regionalt utjämningssystem (det hade dock sett smakligare ut om skogs- och vattenkraftslänen istället fått behålla lite av ”våra” inkomster, snarare än att få allmosor från Stockholm). Däremot ifrågasätter jag att man från officiellt håll i kommunen framhåller ett ökat bidragsberoende som något positivt.

Vi är bäst och bör därför ha som mål att klara oss själva. Och kanske, framöver, skicka iväg lite tröstpengar till stackare som inte begåvats med världens vackraste landskap, världens bästa hockeylag och världens bästa nolaskogsanda.

Annonser
This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.