Privat vård är bättre

Via Dick Erixons blogg hittar jag SKIs, Svenskt Kvalitetsindex, senaste mätning.

I den visar det sig att den privata vården i Sverige upplevs som bättre än den offentliga, och man drar dessutom ifrån.

När vi i fullmäktige debatterar konkurrensutsättning av Örnsköldsviks kommuns verksamheter, däribland vård och omsorg, är ett ständigt återkommande argument mot att lägga ut drift på privata entreprenörer att kvalitén blir lidande. Länkarna ovan visar på motsatsen, svart på vitt.

Även om jag själv gör mig skyldig till det tror jag att vi måste komma ifrån indelningen i privat/offentligt driven verksamhet. Det relevanta är om den kommunala verksamheten är bra eller dålig, effektiv eller för dyr.

Vem som sen står för själva driften, kommunen, en entreprenör eller ett personalkooperativ, är oväsentligt.

Annonser
This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.