Ungdomsdialogen

Jaha. För femtielfte gången ska ungdomar ges mer inflytande, bli mer delaktiga och engagera sig.

Denna gång är det projektet Ungdomsdialogen som ska fixa biffen.

Det ska bildas en projektgrupp. Utarbetas en handlingsplan. Skickas ut en enkät. Ske uppföljning. Dialog mellan lokala politiker och ungdomar. Ömsesidig förståelse. Arbetet ska ligga till grund för ett barn- och ungdomspolitiskt program.

Under mina år som politiskt engagerad har jag utvecklat en allergi mot projekt som förklaras och motiveras med ord och fraser liknande de ovan.

En (pessimistisk) prognos: De allra flesta i målgruppen, unga i Örnsköldsvik, inser att inte heller Ungdomsdialogen ger dem någon verklig makt över något alls, liksom elevråd, ungdomsfullmäktige och andra Mickey Mouseforum. Därför kommer engagemanget vara lika svalt som det är och har varit i dessa.

Det kommunen gör när man drar igång såna här projekt på egen hand är att ta en roll som rätteligen tillhör det civila samhället, med organisationer som Vi Unga , Scouterna och Ungdomens nykterhetsförbund. Idrottsrörelsen. Studieförbunden.

Jag skrev i våras om alla dessa projekt som ständigt dras igång inom den kommunala organisationen. Här hittar du den texten och den gäller fortfarande.

Annonser
This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.